Dakisolatie: wat is de betekenis van de Rd-waarde, U-waarde, Lambdawaarde, Koudebrug…

Bij de plaatsing van dakisolatie zijn er een aantal begrippen die belangrijk zijn om te begrijpen. Belangrijke begrippen zijn de Rd-waarde, de U-waarde, de lambdawaarde en de koudebrug.

Rd-waarde

De Rd-waarde of de warmteweerstand van een isolatielaag is de weerstand die een isolatielaag biedt tegen warmteverlies. De rd-waarde wordt uitgedrukt in m²K/W. Dus hoe hoger de Rd-waarde, hoe hoger de weerstand van een isolatieproduct dus hoe beter een product isoleert. De Rd-waarde kunt u berekenen door de dikte van het gekozen isolatiemateriaal (in meter) te delen door de λ-waarde.

Berekende Rd-waarde [m²K/W] = dikte [m] / λ-waarde [W/mK]

U kunt ook de vereiste isolatiedikte, uitgedrukt in meter, berekenen die nodig is om een Rd-waarde van 3 m²K/W te bereiken. Dat doet u door de λ-waarde van het materiaal te vermenigvuldigen met de vereiste Rd-waarde: Vereiste isolatiedikte [m] = λ-waarde [W/mK] * 3 m²K/W.

U-waarde

De U-waarde (de warmtedoorgangscoëfficiënt van een constructiedeel zoals muur, dak, …) geeft aan hoeveel warmte er per seconde en per vierkante meter verloren gaat als er tussen binnen en buiten een temperatuurverschil is van 1 °C. De U-waarde wordt uitgedrukt in W/m²K en wordt bepaald door de verschillende materiaallagen waaruit het constructiedeel bestaat en meer bepaald door het type en de dikte van het materiaal. Hoe lager de U-waarde van een constructiedeel, hoe minder warmte er verloren gaat.

λ – De lambdawaarde

De λ-waarde geeft aan in welke mate het materiaal de warmte geleidt en wordt uitgedrukt in W/mK. Hoe lager de λ-waarde, hoe beter het materiaal isoleert en warmteverlies tegenhoudt.

De koudebrug of bouwknoop

Is een plaats in het constructiedeel waar de thermische isolatie tussen binnen en buiten onderbroken is. Op de plaatsen waar de thermische isolatie niet doorloopt of het isolatiemateriaal niet op elkaar aansluit, gaat veel warmte verloren en dat geeft aanleiding tot oppervlaktecondensatie en schimmelvorming.