Isolatiepremie 2016 en belastingsvoordeel bij dakisolatie en zolderisolatie

Premies dakisolatie 2016

Een deel van de kosten van uw dakisolatiewerken kunt u terugbetaald krijgen. Wie in 2016 de dakisolatie van een bestaande woning – conform de voorwaarden- ontvangt van de netbeheerder een premie. De aanvraag wordt ingediend via de netbeheerder. Meestal ontvangt u een premie voor het naisoleren van bestaande gebouwen of bij verbouwingen.

De premies zijn ook afhankelijk indien de isolatie werken aan het dak werden uitgevoerd door een erkende aannemer of via doe-het-zelf. Zo kunnen de premies dubbel zijn indien de werken worden uitgevoerd door een geregistreerde aannemer.

De premies in 2016 zijn verschillend in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Ook voor werken van minder dan 40m² zijn er premies verkrijgbaar.

Uw isolatiemateriaal moet een Rd-waarde hebben van minstens 2,5 m²K/W(vierkante meter Kelvin per Watt). Het aantal centimeter isolatiemateriaal dat nodig is om een bepaalde Rd-waarde te halen, is afhankelijk van het type materiaal dat gebruikt wordt.

Verlaagd BTW tarief van 6%

Privéwoningen die meer dan 5 jaar oud zijn, genieten van een verlaagd BTW tarief van 6% ipv 21% op dakisolatiewerken. De werken dienen rechtsreeks aan de eindgebruiker gefactureerd worden en moeten door een geregistreerde aannemer uitgevoerd worden.

Federale fiscale aftrek dakisolatie

Ook via de personenbelasting kan u nog 30% van de dakisolatiefactuur van uw aannemer inbrengen met een maximum van 3010 euro voor het inkomstenjaar 2013.

Subsidiemodule dakisolatie

Via de subsidiemodule van www.energiesparen.be ontdekt u een overzicht van alle subsidies die in uw gemeente van toepassing zijn, voor zowel dakisolatie als andere isolatieingrepen of verbouwingen.